design: kamerad
powered by: e-orbit

Amfiteater, revija za teorijo scenskih umetnosti

Amfiteater, Journal of Performing Arts Theory

 

Revijo Amfiteater je leta 2008 ustanovila Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Z letom 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s Slovenskim gledališkim inštitutom. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.


Amfiteater was founded in 2008 by the Academy of Theatre, Radio, Film and Television, University of Ljubljana. Since 2015, the journal has been co-published by the Slovenian Theatre Institute. It remains university scientific journal with two numbers annually.Vabilo k razpravam / Call for papers


Navodila za avtorice_je / Submission guidelines


O uporabi objavljenih člankov / About the (re)use of published articles


Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov / Publication ethics and publication malpractice statement
Poziv za sodelovanje na Amfiteatrovem simpoziju na temo KASTRACIJA POLITIČNEGA IN SODOBNO SLOVENSKO GLEDALIŠČE (Slovenski gledališki inštitut, 7. novembra 2017)


Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Slovenski gledališki inštitut in revija Amfiteater objavljamo poziv za sodelovanje na Amfiteatrovem simpoziju na temo (a)političnosti postdramskega gledališča, na katerem bomo poskušali odgovoriti na vprašanja, ki se zastavljajo o sodobnem gledališču in njegovi političnosti. Zainteresirane referentke in referente vabimo, da na naslov tomaz.toporisic@agrft.uni-lj.si do 15. julija pošljete naslov in povzetek referata (do 250 besed), CV (do 100 besed) ter ime in naslov ustanove, pri kateri ste zaposleni (oz. svoj domači naslov, če niste zaposleni). Delovni jezik simpozija bo slovenščina, dolžina referata naj ne bi presegla 20 minut. Število referentk in referentov je omejeno. Izbrani prispevki bodo po opravljenem recenzentskem postopku objavljeni v reviji Amfiteater. Več informacij o pozivu s konkretnimi vprašanji, ki jih bo naslavljal simpozij

 

Letnik/Volume 3
Številka/Number 1-2
Letnik/Volume 4
Številka/Number 1

Letnik/Volume 4
Številka/Number 2

Letnik/Volume 5
Številka/Number 1

ARHIV/ARCHIVE


Letnik/Volume 1
Številka/Number 1
Letnik/Volume 1
Številka/Number 2
Letnik/Volume 2
Številka/Number 1