design: kamerad
powered by: e-orbit

Amfiteater, revija za teorijo scenskih umetnosti

Amfiteater, Journal of Performing Arts Theory

 

Revijo Amfiteater je leta 2008 ustanovila Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Z letom 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s Slovenskim gledališkim inštitutom. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.


Amfiteater was founded in 2008 by the Academy of Theatre, Radio, Film and Television, University of Ljubljana. Since 2015, the journal has been co-published by the Slovenian Theatre Institute. It remains university scientific journal with two numbers annually.Vabilo k razpravam / Call for papers


Navodila za avtorice_je / Submission guidelines


O uporabi objavljenih člankov / About the (re)use of published articles


Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov / Publication ethics and publication malpractice statement 


Amfiteatrov simpozij na temo Kastracija političnega in sodobno slovensko gledališče

torek, 7. 11. od 9.15, dvorana SLOGI, 1. nadstropje


Enodnevni znanstveni simpozij v organizaciji AGRFT, SLOGI in revije Amfiteater bo spregovoril o dejstvu, da so nove manifestacije političnega v gledališču vedno manj dramske in vedno bolj postdramske. Prehajajo v postdramski performans, ki uveljavlja novo obliko političnosti, postavljajočo v središče »diskurz gledališča, zaradi česar upošteva besedilo le kot element, plast in 'material' odrske stvaritve, ne kot njenega vladarja« (Lehmann). A političnost postdramskega gledališča je apolitična (kastrirana), če njegove strategije uprizarjanja – kljub neposrednemu nagovarjanju občinstva – ostajajo onkraj prostora skupnega premišljevanja o ključnih družbenih vprašanjih.
 
Raziskovalke in raziskovalce ter snovalce in podpornike sodobnega in političnega v gledališču in uprizoritvenih praksah  (Lev Kreft, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Barbara Orel, Gašper Troha, Andreja Kopač, Krištof Jacek Kozak, Tomaž Toporišič, Nika Leskovšek, Tibor Mihelič Syed in Nenad Jelesijević) bo zanimalo, ali  živimo v svetu, v katerem je kastracija političnega popolna, moč posamezniku, gledališču in kulturi (ne glede na spol) pa odvzeta, tako kot tudi izvor moči.  Kakšno je torej stanje političnega v sodobnem gledališču v Sloveniji?
Vodja simpozija: Tomaž Toporišič
Pripravljalni odbor: Mojca Jan Zoran, Aldo Milohnić, Maja Šorli, Tomaž Toporišič


PROGRAM
 
9.15 Prijava
 
9.30 Odprtje in uvodno predavanje
 
Lev Kreft: Kastracija političnega, nakar še policija

10.30  Politično in (ne)moč
 
Blaž Lukan: Nemoč političnega. Moč igre
Aldo Milohnić: Brutalizem v sodobnem slovenskem gledališču
Barbara Orel: K politikam (gledalčeve) odgovornosti

11.45–12.00 Kratek odmor

12.00 Strategije političnosti danes
 
Gašper Troha
: Kastracija političnega: Ljudski demokratični cirkus Sakešvili
Andreja Kopač: Kastracija političnega kot atrakcija dionizičnega
Krištof Jacek Kozak: Gospodična Evropa in bridka smrt

13.30–15.00 Odmor za kosilo

15.00 Kastracija političnega od gledališča do performansa
 
Tomaž Toporišič: Kaj se je zgodilo s političnim v gledališču? Primer Oliver Frljić
Nika Leskovšek: Spremenjene strategije političnosti v sodobnih scenskih umetnostih
Tibor Mihelič Syed: Delati »art« iz trpljenja drugih
Nenad Jelesijević: Čakajoč politično: k protagonizmu v performansu

Letnik/Volume 3
Številka/Number 1-2
Letnik/Volume 4
Številka/Number 1

Letnik/Volume 4
Številka/Number 2

Letnik/Volume 5
Številka/Number 1

ARHIV/ARCHIVE


Letnik/Volume 1
Številka/Number 1
Letnik/Volume 1
Številka/Number 2
Letnik/Volume 2
Številka/Number 1