design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Taščica ali noj?
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 1998

Morala je amorala 1
Ljubljana: Slovenski gledaliki muzej, 1998
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike

254 str.; 23 x 17 cm
slv
ISBN 916-6218-22-0

Knjiga obsega temeljito analizo drame Igorja Torkarja Balada o taščici, ob tem pa se avtor ukvarja tudi s  celotnim dramatikovim opusom in skuša odkriti njegovo  pomensko strukturo. V Opombah in še zlasti v razpravi Model homo duplexa skuša Kermauner  razumeti Torkarjevo dramatiko tudi v njeni  literarno zgodovinski, biografsko psihološki, etični in estetski razsežnosti.