design: kamerad
powered by: e-orbit
Sandra Jenko
Jubilejno gledališče cesarja Franca Jožefa v Ljubljani. Zgodovina nastanka in razvoj nemškega odra med 1911 in 1918
Dokumenti SGM, 2013


Teatrologinja Sandra Jenko v svoji znanstveni monografiji prikazuje razvoj nemškega gledališča v Ljubljani od poznega 19. do zgodnjega 20. stoletja. S svojo raziskavo in ugotovitvami zapolnjuje belo liso v slovenskem gledališkem zgodovinopisju.
Osrednji del knjige osvetljuje delovanje provincialnega nemškega odra, ki je v kranjski deželni prestolnici domoval v stavbi današnjega SNG Drama Ljubljana.

Jubilejno gledališče cesarja Franca Jožefa v Ljubljani je svoja vrata odprlo 4. oktobra 1911, njegovo zaprtje pa je sovpadalo s koncem prve svetovne vojne in z razpadom Habsburške monarhije.
V osmih gledaliških sezonah pod upravo Nemškega gledališkega društva so se izmenjali trije ravnatelji; umetniško-ekonomsko razmišljanje vodstva ter vplivi družbeno-političnega okolja in prve svetovne vojne so se odražali v repertoarju, izboru igralcev, kakovosti uprizoritev, v odzivih kritike in občinstva.

Avtorica Sandra Jenko v knjigi obravnava Jubilejno gledališče kot kulturni hram Ljubljane, trdnjavo nemško-avstrijskega patriotizma in ne nazadnje kot zrcalo družbe in zgodovinskih dogodkov. Tematike se loteva analitično in kvantitativno, manj pa ocenjevalno. Interpretacijo raziskovanih podatkov skoraj v celoti prepušča bralcu, ki mu kot orodja nudi številne grafe, sezname osebja in repertoar Jubilejnega gledališča.Število strani 227
Izdajatelj: Slovenski gledališki muzej, Ljubljana 2013Cena: 18 evrov