design: kamerad
powered by: e-orbit
Primož Jesenko
Dramaturški koncepti v slovenskem gledališču 1950-1970: Herbert Grün - Lojze Filipič - Bojan Štih
Dokumenti SGM, 2008

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja; letnik 44, št. 85


Ljubljana: Slovenski gledališki muzej: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2008


Avtor uvodne besede: Denis Poniž

 


332 str.: ilustr.; 22 cm

slv, povzetek v angleščini

ISBN 978-961-6218-94-8

 

 


Dramaturg in teatrolog Primož Jesenko v svoji razpravi kar najbolj natančno popisuje in dokumentira dvajset let slovenskega gledališča, pa ne le gledališča, ampak skozenj tudi duhovno klimo slovenske družbe na poti iz realnega v samoupravni socializem - vse do pojava anarholiberalizma s konca 60. let prejšnjega stoletja. Jesenko dokazuje, da dramaturgija ni le nauk o drami in dramski umetnosti, ampak da je še zlasti v obravnavanem obdobju igrala nadvse pomembno vlogo pri oblikovanju slovenske omike, kar je prav zasluga Herberta Grüna, Lojzeta Filipiča in Bojana Štiha.


Dramaturg kot "človek v senci" v Jesenkovi študiji stopi na plano in postane osebnost, "okoli katere se zbirajo vse silnice (gledališkega) časa" (Denis Poniž).

 


Predstavitev publikacije -Dogodki