design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Temelji
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 2000

Geometrija redov 2


Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000

 


Vsebina dram: Alenka Goljevšček-Kermauner

Računalniške skice: Ajda Kermauner Kavčič, Stane Kavčič

 


Druga knjiga podniza Geometrija redov podaja predpostavke, temelje, osnovne razlage metodologije in aksiologije projekta Rekonstrukcije in/ali reinterpretacije slovenske dramatike. Nadaljuje knjigo Predpostavke in z objavo dveh razprav v Opombah  komentira modelne slike, s katerimi avtor omogoča kar najbolj natančen in predstavljiv vpogled v pomenske strukture njegove dolgoletne raziskave slovenske dramatike.

 


257 str. : ilustr.; 23 x 17 cm

slv

ISBN 961-6218-39-5