design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Nagovori, drugogovori
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 2000

Dialogi 1


Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000

 

 

Sodelavci: Irma Plajnšek, Andrej Inkret, Stanko Klinar, Kristijan Muck, Boris A. Novak in Mitja Velikonja
Knjiga Nagovori, drugogovori zavzema znotraj Kermaunerjeve raziskave slovenske dramatike prav posebno mesto. Sestavljena je  predvsem iz Kermaunerjeve pisne korespondence, ki je potekala v zadnjem času. Ta dopisovanja načnejo vprašanja znanosti, aksiologije in metodologije, teologije in filozofije, hkrati pa so tudi osebna to jim daje še posebno dragocenost, kakor Kermaunerjeva obravnava starejše in novejše slovenske dramatike temelji tudi na osebnih stikih in razmerjih. Ta ponujajo vpogled v snovanje dramatike živih avtorjev in tudi njihovo samorefleksijo, ob starejših pa se razkrije intenziven Kermaunerjev raziskovalni eros. Kot je neredko poudaril sam, je »drugogovor (dialog) oblika ljubezni do drugega«. Iskanje Drugega pa je eden od temeljnih ciljev Kermaunerjevega  projekta.


239 str. : ilustr.; 23 x 17 cm

ISBN 961-6218-51-4