design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Zlo in s(i)la kot izvor
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 1999

Začetki slovenske dramatike 1


Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999


 Vsebina dram: Alenka Goljevšček-Kermauner


Knjiga je prva v podnizu, ki raziskuje izvir slovenske dramatike. Obravnava Linhartovo dramo Matiček se ženi v notranji povezavi z Devovim opernim libretom Belin in Drabosnjakovim Pasijonom. Uvod v te analize podrobno osvetli Linhartovo dramo Miss Jenny Love, ki je bila pisana v nemščini. Nova analiza začetkov slovenske dramatike se ne ukvarja več prvenstveno s konstituiranjem slovenskega naroda, narodne zavesti in slovenske družbe, ampak z eksistencialnimi predpostavkami-strukturami tega tradicionalnega vidika.

 235 str.; 23 x 17 cm
slv
ISBN 961-6218-28-X