design: kamerad
powered by: e-orbit
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 50-51
Dokumenti SGM, 1988

Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej,1988


Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, letnik 24, št. 50-51

 


Uredništvo: dr. Dragotin Cvetko, Bojan Kovačič, dr. Bratko Kreft


Glavni in odgovorni urednik: dr. Bratko Kreft

 


1-188 str. : ilustr.; 24 x 17 cm

ISSN 0459-6382