design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Napačni in pravi
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 2001

Porajanje levice-desnice 3

 

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001


Vsebine dram: Alenka Goljevšček  

 

 

 

Knjiga Napačni in pravi je tretja v podnizu, ki raziskuje, kako sta nastajali slovenska levica in desnica ne le kot politični ideologiji, pač pa kot vrednostno interpretacijska, s tem pa tudi moralna, verska, filozofska sistema, kot uresničevanje obeh sistemov. Še posebej pa gre za prikaz, kako sta se oblikovali »na prelomu stoletij«, tj. v desetletju med 1900 in 1910. Kermauner tako obravnava Cankarjevo Lepo Vido, Medvedovega Črnošolca in Kristanovo igro Samosvoj. Med socialdemokratskim liberalnim humanizmom, katerega otrok je Kristanova drama, in katolištvom, katerega plod je Črnošolec, se giblje avtorjeva misel, ki dozori v spoznanju, da Cankarjeva Lepa Vida na paradoksen način zrcali dvojnost oziroma razpetost prvih dveh dram.238 str. ; 23 x 17 cm

slv

ISBN  961-6218-52-2